Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021.

 

Grön teknik-avdraget

Eftersom du beställer dina solceller och installation från oss, kan du ha rätt till skattereduktion med 20 % av kostnaden för arbete och material. Det så kallade grönt teknik-avdraget fungerar på liknande sätt som ROT och RUT, men är en egen skattereduktion som ges för grön teknik om högst 50 000 kr per person och år. Om och i vilken utsträckning du kan ta del av avdraget eller inte beror bland annat på om din bostad är godkänd för skattereduktion, hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Du är ansvarig för att själv undersöka om du kan nyttja avdraget.

Vem kan få bidrag till solceller?

I dagsläget kan enbart privatpersoner som installerar solceller få bidrag. Det innebär att till exempel en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening som investerar i en anläggning för solel inte har möjlighet till bidrag.

Hur ansökan om bidrag för solceller går till

Ansökan för bidrag för solceller är en väldigt enkel och smidig process. Det fungerar rent administrativt som ROT- eller RUT-avdraget. Det betyder att företaget som gör installationen åt dig helt enkelt gör skattereduktionen för solcellerna direkt på fakturan. Det är sedan skatteverket som administrerar preliminär och slutlig skattereduktion samt utbetalning till utföraren. Med andra ord behöver du inte krångla med någon ansökan för att kunna ta del av bidraget utan allt sköts av företaget som du anlitar.

Solcellsinstallation med DoGood EL

På DoGood EL erbjuder vi trygga, smidiga och kostnadseffektiva lösningar i form av skräddarsydda solcellspaket. Givetvis ser vi till att du som installerar solceller via oss får bidraget avdraget direkt på din faktura när du väljer att ta hjälp av oss.

 

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 

För mer information om grön teknik-avdraget, se Skatteverkets hemsida >

Till