Så fungerar solceller 

Solpaneler är ett utmärkt sätt att spara energi och minska koldioxidutsläppen. De omvandlar solljus till elektricitet som kan användas i hemmet för att generera el eller tas från nätet när du behöver den som mest.

Hur fungerar solceller? 

  • Solpanel absorberar solljus genom solceller
  • En växelriktare omvandlar solenergin till el som går att använda 
  • Elen används sedan sedan i ditt hem
  • Överskott av el som produceras av solpanelerna lagras i ditt batteri eller överförs det tillbaka till elnätet
  • En energi-mätare mäter den utgående energin, så du kan sänka kan sänka dina elkostnader

Solceller på taket sänker elkostnader och höjer värdet på huset. Räkna på ditt tak ↴