Solceller

Solenergi är framtiden, inte bara för de som har egna tak att lägga solceller på – utan för alla.

Trots en snabb tillväxttakt för solceller utgör solelen mindre än en procent av den el som produceras i Sverige. Det är långt ifrån tillräckligt – solen har betydligt större potential än så. Och det finns egentligen inget som stoppar oss. Tekniken och förutsättningarna för en riktig solrevolution finns.