Höjda avgifter från Svenska kraftnät

Omställningen av kraftsystemet fortsätter och tillsammans med de nordiska och europeiska systemoperatörerna arbetar Svenska kraftnät för att gemensamt hantera och genomföra den. Det innebär bland annat implementeringen av en ny nordisk balanseringsmodell och ett ökat behov av stödtjänster, vilket kommer att medföra ökade kostnader och därmed också högre avgifter under de kommande åren.

Beslutade avgiftsnivåer som trädde i kraft den 1 november 2021 är:

  • Grundavgift: 0,850 euro per MWh.
  • Obalansavgift: 1,150 euro per MWh.
  • Veckoavgift: 30 euro per vecka.

Det motsvarar en genomsnittlig avgiftshöjning med cirka 23 procent. Balansansvarsavgiften syftar till att täcka de kostnader för stödtjänster, personal, övriga kostnader och avskrivningar som belastar verksamhetsgren Systemansvar, vars huvuduppgift är en säker balansering av kraftsystemet.

Läs mer på Svenska kraftnäts hemsida