Grön teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjats, betalats och slutförts tidigast 1 januari 2021.

 

Grön teknik-avdraget

Eftersom du beställer din laddbox och installation från oss, kan du ha rätt till skattereduktion med 50 procent av kostnaden för arbete och material. Det så kallade grönt teknik-avdraget fungerar på liknande sätt som ROT och RUT, men är en egen skattereduktion som ges för grön teknik om högst 50 000 kr per person och år. Om och i vilken utsträckning du kan ta del av avdraget eller inte beror bland annat på om din bostad är godkänd för skattereduktion, hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. Du är ansvarig för att själv undersöka om du kan nyttja avdraget.

 

Skattereduktion för grön teknik ges för:

  1. Installation av nätanslutet solcellssystem.
    Skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  2. Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  3. Installation av laddningspunkt till elfordon.
    Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 

För mer information om grön teknik-avdraget, se Skatteverkets hemsida >

Till