Du är alltid välkommen att höra av dig till oss. 

Vi kan stolt säga att den el du köper av oss är fossilfri.

Den kommer från sol-, vind-, vatten- och kärnkraft. Det är att du som kund enkelt är med och bidrar till ett fossilfritt liv.

100% FOSSILFRITT

Ingen olja, kol eller gas används för att producera fossilfri el. Den fossilfria elen kommer från kärnkraft och förnybara energikällor. Genom att använda 100% FOSSILFRITT hjälper du till att minska koldioxidutsläppen i atmosfären. Fossilfri el från DoGood EL är garanterat 100% kärnkraft!

100% FÖRNYBART

Vattenkraft räknas som en av de viktigaste förnybara energikällorna, eftersom vattnet inte kommer ta slut. Fördelarna med förnyelsebar vattenkraft är att den inte släpper ut några växthusgaser under drift. Förnyelsebar el från DoGood EL är garanterat 100% ren vattenkraft!

100% SOLKRAFT

Låt solens energi strömma ut från dina uttag! Visste du att på en timme får jorden ta emot motsvarande energi från solen som alla människor i världen använder under ett år?

Solkraft är en en förnybar energikälla som inte avger några utsläpp vid produktionen av sol-el.

Kontakta vår kundservice

Ring oss på 040-398900 (vardagar 09:00-16:00)

DoGood EL app

Få stenkoll på din el-förbrukning och dina fakturor med ett enkelt klick.

Vi erbjuder stöd och tillgång till elpriser direkt i appen.

Har du elbil? När du laddar din elbil via oss får du en smidig överblick i appen på batteri-information och historik. Du kan välja att automatiskt ladda bilen bara när el-priset är optimalt under dygnet.

Du hittar vår app via App Store och Google Play - välkommen!

Rörligt Elpris

Elavtal med rörligt elpris innebär att man följer elmarknadens prisutveckling. Passar dig som vill ha låga elpriser. Elpriset kommer vara olika från månad till månad och du kommer inte på förhand veta ditt totala kilowattpris. Vårt rörliga elpris är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen. Du betalar vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat, vårt påslag och moms. Årsavgift tillkommer.

Vad består Rörligt elpris av?

Om din el mäts månadsvis, vilket är vanligast, utgörs vårt inköpspris av den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde, balanskostnad samt kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät. Om din el mäts timme för timme utgörs vårt inköpspris av den nordiska elbörsens elpris timme för timme sammanvägt med profilen på din uppmätta elanvändning timme för timme, balanskostnad samt kostnader till den nordiska elbörsen och Svenska Kraftnät. Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först då spotpriset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden.

Vad är skillnaden mellan timavläsning och timdebitering?

Du som har ett rörligt avtal faktureras ett snittpris av elpriset per månad. För att följa din förbrukning timme för timme kan du få timavläsning installerat på din elmätare, det krävs att just din elmätare har stöd för det. 

Läs mer om timdebiterat avtal

Prisgaranti

Du behöver inte jämföra elavtal. När du byter till oss ingår prisgaranti i elavtalet. 

Prisgarantin gäller hela första året gentemot den elleverantör du hade när du bytte till DoGood EL. Prisgarantin gäller mot jämförbara avtal, till exempel din gamla leverantörs rörliga pris mot DoGood ELs rörliga pris. Vill du nyttja din prisgaranti kan du kontakta vår kundservice på hej@dogoodel.se eller på 040-39 89 00.

Anmäl e-faktura eller autogiro hos oss

Ansök om e-faktura eller autogiro via din bank genom att söka efter DoGood EL och ange ditt
kundnummer.

Fullmakt

Vem vänder jag mig till om jag har frågor kring avtal?

Enklast är att kontakta DoGood EL via vår webb där det finns en chat eller skicka ett mail på hej@dogoodel.se

Ska jag göra något med mitt gamla elavtal innan jag registrerar mig hos DoGood EL?

Nej, det behövs inte. DoGood EL tar hand om allting.

Om du flyttar in i ny bostad behöver du se till att du har ett nätavtal först. Om du vill ha ny elleverantör till inflyttningsdatumet, tänk då också på att byta innan du flyttar in.

Tänk på det här: Du har två elavtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Elnätsavgiften tillkommer alltid oavsett vilken el-leverantör du väljer. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag du köper elen av.

Vad händer om jag registrerar mig hos DoGood EL, och jag har bindande avtal med annan elleverantör?
Om du har ett avtal med bindningstid så börjar DoGood EL när den bindningstiden går ut. Om du anger ett eget startdatum så byter vi till DoGood EL på det datumet och avslutar eventuella andra avtal du har. Om du är osäker, ange inget datum.

Ångerrätt

Vill du använda Ångerrätten? Här kan du ladda ner konsumentverkets standardblankett för att ångra ditt köp. Fyll i och skicka det till oss.
Till ångerblanketten

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur agerat ska du första hand vända dig till vår kundservice.

Oberoende energirådgivning

Få oberoende rådgivning om energieffektivisering hos din kommun. Du hittar din kommunala rådgivare på Energimyndighetens sida.

Läs mer 

Reklamation

Om du inte är nöjd med svaret du får från kundservice, kan du skicka in reklamation till DoGood El Kundservice. Reklamationer hanteras av vår reklamationsavdelning.

Extern rådgivning och tvistlösning

Vill du ta ditt ärende vidare för att få opartisk rådgivning, eller få hjälp med att få ett ärende prövat, finns det ett flertal externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen. Läs mer om rådgivning och tvistlösning.

Läs mer

Kommunala konsumentvägledare

Kommunala konsumentvägledare finns i de flesta kommuner och rådgivningen är gratis. De kan ge dig råd vid klagomål eller om du har hamnat i tvist med ett företag. Kontakta din kommun för ytterligare information och kontaktuppgifter.

Läs mer

Konsumenternas energimarknadsbyrå

Konsumenternas energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar och ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden. De kan ge dig vägledning om hur du går vidare om du har en tvist med ditt elnäts- eller elhandelsföretag och vill få ditt ärende prövat.

Läs mer

Energimarknadensinspektionen (EI)

Energimarknadsinspektionen (EI) är tillsynsmyndigheten över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme som ska se till att de fungerar så bra som möjligt. De granskar exempelvis nätbolagens avgifter och leveranskvalitet i elnätet. Hit kan du vända dig till exempel om vill pröva om en anslutningsavgift är skälig.

Läs mer

Allmänna reklamationsnämnden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en statlig myndighet som kostnadsfritt och opartiskt prövar tvister mellan näringsidkare och konsument. Mer information finns att hämta på ARN:s webbplats www.arn.se. Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm. Hit kan du vända dig om du inte är nöjd med ett beslut. DoGood EL åtar sig att följa ARN:s utslag.

Läs mer

Sveriges domstolar

Du kan också låta pröva en eventuell tvist i allmän domstol, till exempel om en part inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Tingsrätten är då första instans. Domstolen är objektiv och opartisk.