Solcellsbatteri

Pang pris på solcellsbatteri

Solcellsbatteri - Lagra solenergi och använd el när elen är dyr. Köp Solceller + batteri och bli självförsörjande

Solcellspaket med 10 solpaneler + batteri 

Pris 112 000 kr 

 

 

Läs mer om Pang priser >