Du kan få tillbaka upp till 6000:- på elräkningen

Regeringen har lagt ett förslag på att hushållen i södra Sverige ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari.

Pengar tillbaka DoGood EL

Som mest kan ett hushåll med höga elkostnader kompenseras med 2 000 kronor per månad, det vill säga sammanlagt 6 000 kronor. Det handlar framförallt om småhus som är eluppvärmda. Exakt hur elprisstödet ska komma hushållen till godo är idag inte klart, men vi på DoGood EL följer utvecklingen framöver och kommer med mer information så fort vi vet mer.