El är oftast billigare att köra på än traditionella drivmedel såsom bensin och diesel. Exakt hur mycket det kostar att ladda en elbil beror på flera variabler, men sättet du väljer att ladda på har stor inverkan på det slutgiltiga priset. 

Räkna ut vad det kostar att ladd din elbil > 

Billigare i drift 

El är i regel billigare än bensin och diesel. Traditionella bilar, även de bränsleeffektiva, har svårt att mäta sig med el- och hybridbilar när gäller den totala kostnaden genom att exempelvis ladda bilen den tid på dygnet då det är som billigast enligt ditt elavtal. Läs mer om prisskillnaderna mellan hemma-laddning och offentlig laddning. 

 

Ladda fullt för en dryg hundralapp

I regel är det billigare att ladda en elbil än att tanka en traditionell bil. I Sverige betalar du ca 120 kr för en laddning (utslaget på 1,5 SEK/kWh) från hem och arbetsplats. Ett besök på en snabbladdnings-station kostar oftast mer. 

 

Att ladda bilen hemma är mest praktiskt och billigast 

 

Investera i en laddbox

På grund av den höga spänning som ett elbilsbatteri använder behövs en laddbox, både för tidsoptimering samt säkerhet. Att investera i en laddbox är praktiskt - du kommer hem, ansluter kabeln till bilen, allt sköts automatiskt. 

Laddboxar är utrustade med jordfelsbrytare, är optimerad för elbilar och måste installeras av en behörig elfirma. Allt för att din säkerhet hemma ska vara så trygg som möjligt. Tillsammans med elfirman kommer ni fram till rätt plats i anslutning till ditt hem. 

 

Grön Teknik-avdrag


Betala endast 50 % av den totala kostnaden med Grön Teknik-avdraget


När du beställer en laddbox med installation hos DoGood EL så täcks alla dina kostnader till 50%, upp till 50 000 kr. Vi sköter avdraget direkt på priset och hanterar all administration. 

Att ladda din elbil hemma via en laddbox är i regel det mest kostnadseffektiva sättet. Dels på grund av att du kan ansöka om ekonomiskt bidrag för installationen, dels för att du kan schemalägga laddningen under natten, då elpriserna är lägre.

 

 

Kostnaden att ladda offentligt

När du kör långt kan du behöver ladda din elbil längs vägen – precis som en traditionell bil behöver påfyllning av bränsle. Vid en offentlig laddstation betalar du i regel per kilowattimme, precis som med en laddbox, men kostnaden per kWh varierar eftersom ägaren av stationen bestämmer priset. En annan aspekt är hur snabbt du väljer att ladda, så kallad snabbladdning är ofta dyrare än en standardladdning.

Beställ din laddbox ↴