Välj ett bra elpris 

Det är viktigt att du väljer ett elpris som passar just dig och dina behov. Kanske vill du ha elavtal med rörligt elpris som innebär att man följer elmarknadens prisutveckling. Eller vill du kanske ha ett timavtal där du kan påverka ditt elpris genom din timförbrukning. 

Våra olika elpriser

Elpris

Rörligt Elpris

Elavtal med rörligt elpris innebär att man följer elmarknadens prisutveckling. Passar dig som vill ha låga elpriser. Elpriset kommer vara olika från månad till månad och du kommer inte på förhand veta ditt totala kilowattpris. Vårt rörliga elpris är kopplat till spotpriset på den nordiska elbörsen. Du betalar vårt inköpspris, kostnad för elcertifikat, vårt påslag och moms. Årsavgift tillkommer.

Rörligt elavtal
Timtaxa3

Timprisavtal

Om du har ett timbaserat avtal påverkas din kostnad av hur stor din elförbrukning är under dygnets olika timmar. Skillnaden mellan ett traditionellt rörligt elavtal och ett timprisavtal/timavtal är att du kan påverka ditt elpris genom din timförbrukning när du har ett timprisavtal.

Timpris avtal